Skip to main content

adama logo

שמי קובי אדרי , הכרתי את איתמר כאשר התמזגנו עם מוצרי מעברות, אדמה עוסקת במכירה והפצה של מוצרים אורגניים , ירקות , פירות , שימורים, קטניות ועוד/

איתמר הגיע מטעם מוצרי מעברות לתפקיד ניתוח התהליכים העסקיים בארגון (ניהול המכירות , מלאי , רכש, ייצור ) ולשדרוג מערכת המידע ל sap business one .

חלק חשוב בתהליך היה לייצר מערך דוחות ניהוליים (בינה עסקית) אשר יאפשרו לנו לקבל החלטות. התחלנו במספר פגישות הכוללות גורמים בחברה כגון, מנהלת הכספים , מנהל המחסן , סמנכ"ל השיווק .

איתמר כתב איפיון של התהליכים וליווה את פרויקט הטמעת המערכת. לאחר שהמערכת "עלתה לאוויר" איתמר ניתח את הצרכים הקשורים לדוחות התמורה, ריווחיות הפריט וניהול הקונסיגנציה של מלאי ספקים .

התוצאה הייתה מערכת המאפשרת לנו קבלת החלטות מבוססות נתונים על בסיס יומי אשר חסכו כסף רב לחברה. כמו כן מיקדו אותנו בפיתוח המוצרים הנכונים.

בדרך כלל אני נתקל בנותני שירותים מאוד טכנולוגים שלא מבינים בתהליך העסקי, במקרה הזה , החשיבה הייתה שונה , קודם כל הבנה עסקית של הצרכים, ניתוח תכליתי , מיקוד בפתרון שייתן את המקסימום במינימום הוצאות ואילו הנושא הטכנולוגי הוא המשני . למספר חודשים היה לי בחברה מנתח מערכות עם הבנה עסקית (עם יכולת טכנולוגית) שחשב יחד איתנו כיצד לשפר את החברה ובזכות זה שיפרנו את התנהלות החברה משמעותית.