Skip to main content

Altman חברה המייבאת ,אורזת ומייצרת תוספי מזון

במהלך העבודה נתקלנו בקושי לספק למחלקת השיווק (תעמולה) מידע ממערכות החברה בנוגע ליעילות הפעילויות של המחלקה.
מחלקה זו מטפלת בנושא של הדרכת מוצרים לנותני שירותים כגון רופאים ומרפאים שונים (אשר במהלך עבודתם נתקלים בחולים אשר תוסף מזון יכול להקל מאוד עבורם).

פניתי לאיתמר שטינברג על מנת לנסות לייצר פיתרון עבור סוגיה זו. איתמר למד את הנושא ואת המערכות המחשוביות הקיימות באופן יסודי ותוך שימת דגש והבנה מעמיקה של אופן העבודה והבנת התהליכים העיסקיים .

איתמר תפר פיתרון המורכב משילוב של המערכות הקיימות ובחירת מערכת בינה עסקית (Cognos) אשר מהווה את ממשק המשתמש של הפעילות העסקית.

מערכת זו מספקת מענה מקיף וכולל להתנהלות התועמלנים החל מניתוח איכותי של הפגישות עם הרופא/מרפא וניתן מענה לשאלות אקוטיות "האם הזמן עם הרופא/מרפא יעיל?"
"מה כמות המרשמים ובאילו מוצרים נרשמים יותר?" ,
"האם שווה להמשיך לבקר/להדריך את הרופא/מרפא?"

איתמר הבין את התהליך העסקי וכן את המורכבות הטכנולוגית מהר מאוד ואף חיבר בין מערכת ה CRM למערכת ה ERP .

תשובות כמותיות אלו עזרו לנו לקבל החלטות ולחסוך כסף רב בנושאים כגון פגישות סרק, קידום מוצרים פחות רלוונטים , הגברת התעמולה על מוצרים חזקים וניהול נכון של מחלקת התעמולה.

איתמר עשה עבודה מקצועית, "התחבר" לתהליך העסקי וביצע את הפרויקט מראייה עסקית. בהמשך ביצענו גם פרויקט דומה עבור מחלקת המכירות ושירות הלקוחות