Skip to main content

tamar logo 2

בתאגיד המים של העיר רמלה אנו מנהלים את משק המים של העיר.
כחלק מכך אנו אחראיים על תקינות הולכת המים , מדי המים בעיר , חיוב תושבי העיר וכמובן הגבייה.

בנוסף עלינו לעמוד באמות המידה אשר נקבעים ע"י רשות המים. בעיר גדולה ישנה מורכבות לבצע את כל התהליכים ואנו נעזרים בחברה צד ג' לשם ביצוע קריאות מדי המים וכן על מנת להוציא את החיובים בהתאם.
על מנת לבצע בקרה יעילה ולמצוא נקודות בהם נוכל לחסוך כסף ולהתייעל הזמנו את חברת Inflow לבצע עבורינו ניתוח של המצב הקיים ופיתוח מערכת דוחות דינאמיים (בינה עסקית) אשר תאפשר לנו לדעת כמעט בזמן אמת חריגות שמתרחשות בגבייה ובניהול מדי המים.

המורכבות הנוספת היא שעלינו לעמוד ברגולציה של אמות המידה הצוות של Inflow למד את נושא "עולם המים" ע"י ביצוע ראיונות וקריאת הוראות אמות מידה , כמו כן הושקע זמן בחיבור נתוני המקור (מטרופולינט) והוצאת הנתונים באופן יעיל.

התוצאה הייתה מרשימה , הצוות של Inflow פיתח עבורינו מכלול של דשבורדים ודוחות אשר החזירו את ההשקעה (ROI ) בפיתוח כבר בחודשים הראשונים.

היו לנו הנתונים גם קודם אך ריכוז הנתונים וההנגשה שלהם גרמה לכך שאנו לא נאלצים להתאמץ כדי לקבל את המידע ובכך אנו יכולים לבצע פעולות אקטיביות כגון החלפת מדי מים רלוונטים במקום לבזבז זמן יקר בחיפוש בנתונים. (מה שבדרך כלל לא קורה כי למי יש זמן). בעזרת המערכת אנו יכולים לדעת כמה הערכות יש בעיר והאם ספק הגבייה עומד בהסכמים.

כמו כן מצאנו אילו מדי מים ראשיים אינם תקינים וכל החלפה כזו יוצרת הכנסה לאורך שנים.

הצוות של Inflow בראשות איתמר שטינברג נכנס לנושא קודם כל בראש עסקי של הבנת הצרכים שלנו והבעיות המרכזיות ורק לאחר שהוגדרו הנושאים , ניגשו לנושא טכנולוגית .תהליך של בינה עסקית חשוב לכל מנהל לדעתי והיתרון של הביצוע עם Inflow הוא , שהם באים מרקע עסקי וטכנולוגי ולא רק "מחברים נתונים"